Privatlivspolitik 

Dataansvarlig (13.1.a)

Københavns Universitetet er dataansvarlig og kan kontaktes på alumne@adm.ku.dk. Dataansvaret omfatter behandlingen af oplysningerne om dig og formål og retningslinjer for hvad oplysningerne skal bruges til.

Kontaktoplysninger for DPO (13.1.b)

Københavns Universitet har en databeskyttelsesrådgiver, som du kan kontakte, hvis du har spørgsmål om behandlingen af oplysningerne om dig. Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren på adressen dpo@adm.ku.dk

Formålet med behandlingen: (13.1.c)

Københavns Universitets Alumneforening indhenter kun de oplysninger om din person, der er nødvendige for at kunne administrere, levere målrettet information og stille en række webtjenester til rådighed for sine medlemmer. Dit cpr-nummer vil kun blive brugt i forbindelse med verificeringen af, om du er indskrevet eller har opnået en grad fra Københavns Universitet. Alle data sendes mellem Københavns Universitets egne it-systemer bag firewall og i krypteret form.

Modtagere af personoplysninger (13.1.e)

I det tilfælde, at du i tilknytning til dit medlemskab af Københavns Universitets Alumneforening også ønsker at blive medlem af et lokalt fag- eller institutspecifikt alumnenetværk, der har til huse i Alumneforeningens medlemsportal kubulus.dk, vil de studie-, job- og kontaktdata, som er registreret i din alumneprofil ligeledes blive tilgængelige for de alumner og evt. KU ansatte, som driver det pågældende lokale alumnenetværk. Københavns Universitet udstiller således ikke dine personoplysninger for andre end alumner og ansatte som selv har en alumneprofil på Kubulus.dk.

Tidspunkt for sletning (13.2.a)

Ved at skrive til alumne@adm.ku.dk kan du til enhver tid anmode Københavns Universitet om at slette din alumneprofil. Dit medlemskab af Københavns Universitets Alumneforening vil dermed ophøre. Alle oplysninger gemt i alumneforeningens medlemsportal vil herefter blive slettet. Er du samtidig medlem af et eller flere af de lokale alumnenetværk i medlemsportalen, vil dette medlemskab også ophøre.

Retten til indsigt (13.2.b)

Du kan når som helst rette henvendelse til den dataansvarlige med henblik på at få en kopi af de oplysninger om dig, som findes i Københavns Universitets alumnesystem.

Retten til berigtigelse eller sletning eller begrænsning (13.2.b)

Da de studie- og bopælsdata der kan indhentes fra universitetets studieadministrative databaser af forskellige årsager kan være mangelfulde eller upræcise, får du ved profiloprettelsen mulighed for at rette dem til, inden de gemmes som stamdata og vises i din profil. Her vil de være synlige for andre medlemmer. Samme synlighed gælder for oplysninger om e-mail og nuværende job, som du selv skal indtaste. Fremadrettet vil dit navn og dine bopælsoplysninger løbende blive ajourført via opdateringer fra CPR registeret.

Når profilen er oprettet, vil du løbende kunne opdatere din alumneprofil. Du kan selv vælge, om du vil indtaste information om uddannelser, du har taget på andre uddannelsesinstitutioner og informationer om din karriere. Disse er ikke obligatoriske oplysninger, men alene oplysninger, der gør din profil mere interessant for andre alumner og giver Københavns Universitet bedre muligheder for at levere relevante informationer og ydelser. De yderligere uddannelses- og karriereoplysninger du tilføjer til din profil vil være synlige for andre medlemmer af Københavns Universitets Alumneforening, der er logget på portalen.

Kun dit navn (både fornavne og efternavn) vil være synligt på portalens offentligt tilgængelige sider. Således kan personer, der endnu ikke er medlem søge blandt medlemmerne og f.eks. se hvilke af deres nuværende eller tidligere studiekammerater, der allerede har oprettet en profil. De kan ikke se dine øvrige profiloplysninger, før de selv er blevet medlemmer.


Retten til at trække samtykke tilbage (13.2.c)

Du kan til enhver tid slette din profil, hvormed dit medlemskab af Københavns Universitets Alumneforening ophører. Alle oplysninger gemt i alumneforeningens medlemsportal vil dermed blive slettet. Er du samtidig medlem af en lokal alumneforening i medlemsportalen, vil dit medlemskab af den pågældende forening også ophøre.

Adresse og telefonnummer vil kun blive vist i profilen, hvis du ønsker det, og synligheden kan slås til og fra i profilindstillingerne.

Profilbilledet er kun synligt i profilmosaikken på den offentlige del af kubulus.dk hvis der både er uploadet et profilbillede og tilføjet en profiltekst. Fjernes et af disse elementer forsvinder profilbilledet fra den offentlige profilmosaik.

Modtagelse af information om aktiviteter og medlemsfordele på e-mail kan til- og frameldes i profilindstillingerne og i selve nyhedsbrevet.

Hvor indhentes oplysningerne fra (14.2.f)

Når du ansøger om medlemskab af Københavns Universitets Alumneforening og eventuelt tilknytning til et af de lokale fag- eller institutspecifikke alumnenetværk, der har til huse på kubulus.dk, vil din status som nuværende eller tidligere studerende ved Københavns Universitet blive verificeret i universitetets studieadministrative database. Dette sikrer at ansøgere opfylder kravene for medlemskab.

Der indhentes oplysninger om fakultet, beståede grader, samt uddannelsernes start- og sluttidspunkt fra KU’s studieadministrative system. Din fødselsdato og oplysning om køn vil ligeledes blive hentet ind, men bliver ikke vist frem i din profil.

Billedet fra dit studie- eller ID-kort vil automatisk blive overført til din profil i medlemsportalen, hvis du i løbet af din studietid eller en eventuel ansættelse på KUnet.dk har givet tilladelse til, at billedet må vises frem på universitetets hjemmesider.

Retten til at klage til Datatilsynet (13.2.d)

Du kan klage over behandlingen af oplysningerne af dig til Datatilsynet dt@datatilsynet.dk.