Medlemmer 

Hvem kan blive medlem?

KU's Alumneforening er åben for kandidater og studerende fra Københavns Universitet, herunder den forhenværende IVA - Danmarks Biblioteksskole, den forhenværende Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole og den forhenværende Farmaceutiske Højskole.

Som medlemmer optages:

  • Alle med en afsluttet uddannelsesgrad: bachelor, kandidat, ph.d., diplom eller master.

  • Udvekslingsstuderende, der har studeret ét semester på KU eller længere, og som mindst har bestået én eksamen.

  • Juniormedlemmer, som indbefatter alle nuværende studerende der er indskrevet på en uddannelse på Københavns Universitet.


Medlemskab i Københavns Universitets alumneforening er gratis.

Gennemfør din online-indmeldelse og bliv medlem af Københavns Universitets Alumneforening her.

Kontakt Alumnesekretariatet

Du er altid velkommen til at kontakte Københavns Universitets Alumneforening, hvis du har nogle spørgsmål om alt fra medlemskab og login til arrangementer.

Du kan sende en mail til alumne@adm.ku.dk eller ringe til os på telefon 3532 2895.