Forsker: Skybrudsløsninger skal også håndtere ekstrem tørke 

Byplanlægning

Sommerens tørke har vist, at det er problematisk kun at lede vandet væk fra byerne. Nedsivning og dræning skal kombineres, så regnvandet først ledes ud i jorden, så man har noget at tære på under en tørkeperiode, siger professor Marina Bergen Jensen fra Institut fra Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. 

Sommerens tørke blev hen mod slutningen afløst af mere typisk dansk sommervejr, inklusive et par af de skybrud, som de seneste år har ramt landet. Siden 2011, hvor hovedstaden blev oversvømmet på grund af ekstremt kraftig nedbør, har der været fokus på, hvordan man planlægger byerne og laver løsninger, som leder vandet væk fra bl.a. kældre og veje. Men netop det ensidige fokus på kun at lede vandet væk, er ifølge professor fra Institut for Geografi og naturforvaltning, Marina Bergen Jensen, forfejlet.

Læs hele nyheden her.