14. november 2016 - 'Hvad dur sproglig viden og bevidsthed til - uden for boksen?' 

With the lecture series 'Thinking English Outside the Box', we would like to shed some light on the many possible ways in which you can use the diverse qualifications gained from the English Studies programme. Both on the job market and in further research. The aim is to examine the 'real life' applicability of, for example, linguistic, historical, social, literary, grammatical, phonetic, and methodological knowledge and to discuss the role of academia in our society.

Furthermore, we wish to strengthen interdisciplinary ties to our fellow institutes by inviting guest lecturers to broaden the spectrum of analytical perspectives and methodological approaches.

The events will be held either in Danish or English.

The first event of the series features professor Peter Harder and will be in Danish.

Professor Harder beskriver arrangementet som følger:

"Sproglig viden er svær at afgrænse præcist. Der findes på den ene side en forestilling om at det sproglige kerneområde handler mest om grammatik og røde streger - og på den anden side er der en forestilling om at det i virkeligheden er sproget der konstituerer hele den sociale virkelighed. Et eksempel er når det hævdes at skel mellem etniske grupper skabes ved at man benytter en 'os-og-dem'-diskurs. Foredraget vil vise hvordan der både er brug af den snævre og den brede opfattelse af sprog, og påpege hvad man kan bruge dem tíl og hvordan man kan galt i byen - med eksempler fra politisk sprogbrug."

Vi glæder os til at se jer!

UCPHEAA

Praktiske oplysninger

Tid: d. 14. november 2016 - kl. 17:00 til 20:00
Sted: KUA, 24.4.01

Hent kalenderfil


Del med dine venner: