OBS! UCPHEAA Update OBS!

 

Kære alumner

Jeg må beklageligvis meddele at foreningens aktiviteter er midlertidigt sat på pause.

Det skyldes primært to faktorer:

1.       Manglende deltagelse til foreningens årsmøde/generalforsamling.

2.       For få bestyrelsesmedlemmer til at fortsætte foreningens arbejde.

Som jeg skrev i invitationen til årsmødet var der valg til bestyrelsen. Det var der både fordi der skal være mulighed for udskiftning og nye tanker, men også fordi de tre bestyrelsesmedlemmer ud over mig, har set sig nødsagede til at trække sig, på grund af familieforøgelser og generelt tidspres. Det er fuldt ud forståeligt og jeg er utrolig glad for al den tid og energi de har givet foreningen.

Det efterlader os dog i en uholdbar situation i forhold til UCPHEAA.

Der er kort sagt for mange arbejdsopgaver til at det er realistisk at jeg fortsætter med at køre foreningen alene. Der er midler nok til at dække foreningens bankudgifter mens den er sat i dvale i et godt stykke tid, men jeg synes, med de afgåendes bestyrelsesmedlemmers samtykke, at vi skal sætte en frist for os selv for at sikre at det ikke løber ud i sandet.

 

Derfor:

 

Skriv til mig på ucphenglishalumni@gmail.com hvis I er interesserede i at komme med i bestyrelsen.

Hvis ikke vi har nok bestyrelsesmedlemmer til at fortsætte foreningens arbejde inden den 30. juni 2018, lukker foreningen.

 

Jeg fortsætter gerne som formand, i hvert tilfælde til næste årsmøde. Foreningsarbejdet kan godt være tidskrævende, men er ganske overkommeligt hvis vi er nok til at løse opgaverne.

 

For at I kan træffe en informeret beslutning, kommer her en kort status over hvor vi står lige nu:

 •  

  ·         Foreningens banksituation er stabil og vi er oprettet som frivillig, non-profit, foreningen med cvr-nummer.

  ·         Vi skal have valgt/genvalgt et bestyrelsesmedlem fra fakultetet der kan være vores kontaktperson.

  ·         Vi skal have valgt en kasserer, en næstforkvinde/mand, en it-ansvarlig og et bestyrelsesmedlem der stadig er studerende - som minimum.

  ·         Arbejdsopgaverne er:

o   Næstforkvinde/mand: planlægning, logistik og repræsentant for foreningen til diverse arrangementer.

o   Kasserer: foreningens regnskab samt medlemskabs- og eventindbetalinger med mere.

o   it-ansvarlig: står for vores Kubulus side, der bruger SharePoint, og for udviklingen og vedligeholdelse af vores platforme på de sociale medier.

o   Fakultetsbestyrelsesmedlemmet: står blandt andet for kommunikation af foreningens arrangementer og målsætninger til undervisere og forskere på Engerom, og står for at informere om forskningsprojekter og strømninger der kan have interesse for UCPHEAAs medlemmer.

o   Det studerende bestyrelsesmedlem: står for at have fingeren på pulsen i forhold til hvad der rører på sig i de studerendes kredse samt at promovere foreningen og dens aktiviteter til medstuderende.

o   Fælles: planlægning af, og deltagelse i, arrangementer samt deltagelse i det bredere alumnesamarbejde i Kubulus sammenhæng.  Deltagelse i fire årlige bestyrelsesmøder, eksklusiv årsmødet, samt at løse forefaldende opgaver.

o   Formand/kvinde: er ansvarlig for foreningens generelle strategi samt den primære kontaktperson og repræsentant i forhold til administrationen, underviserne, lokalebookningen, foredragsholderne, det tværfaglige samarbejde og alumner.

 

·         Kort sagt: Alt det langsommelige arbejde med at oprette foreningen er overstået, og det er nu  alt det sjove begynder!

 Jeg håber inderligt at I har lyst til at støtte op om vores forening, bestyrelsesarbejdet og, forhåbentligt, vores kommende arrangementer.

Skriv gerne til mig med idéer og spørgsmål. Jeg vender tilbage når jeg ved hvor vi står.

Mange efterårs hilsner og tak for tiden.

Emil
 


 

Velkommen til UCPH English Alumni Association

Vi er en nyopstartet forening der ønsker at give de mange mennesker fra og på faget engelsk et sted at mødes. Formålet med foreningen er mangfoldig og består af følgende hovedkategorier:

 • At give foreningens medlemmer mulighed for at følge med i den igangværende forskning på faget engelsk.
 • At give foreningens medlemmer indblik i de mange og forskelligartede erhvervsmuligheder og kompetencer som engelskuddannelsen giver.
 • At give foreningens medlemmer mulighed for at deltage i faglige arrangementer indenfor de enkeltes interessesfærer; litteratur, historie, kultur, lingvistik og et hav af yderligere underkategorier.
 • At give foreningens medlemmer mulighed for at mødes på tværs af normale omgangskredse og lade sig inspirere til ny viden og nye muligheder.
 • At give foreningens medlemmer mulighed for at deltage i workshops som for eksempel omhandlende ph.d.-ansøgninger eller artikelskrivning og udgivelse. 


Vi vil kort sagt gerne skabe rammerne til videre udvikling og styrke fællesskabet.

Vi håber at I har lyst til at være med til at højne fagligheden, inspirere andre og lade jer inspirere.


Bliv medlem

Har du allerede en KU alumne profil?
Tilføj medlemskab af Engelsk Alumneforening ved at klikke her, vælge fanebladet indstillinger, sætte flueben ved netværket, og klikke på gem.

Er du ikke oprettet som bruger i KU's medlemsportal?
Meld dig ind i Engelsk Alumneforening ved at klikke på den røde bliv medlem knap til venstre eller klik her.