28. september 2016 - Holdspil på recept 

Holdspil på recept – en ny tilgang til kommunal forebyggelse 

Kom og hør hvorfor og hvordan det kommunale forebyggelsescenter på Nørrebro har skubbet træningsmaskinerne til side og i stedet anvendt salene til holdspil for de kronisk syge borgere, som deltager i centrets træningsforløb.

Projektet er et samarbejde mellem Institut for Idræt og Ernæring og Københavns Kommune. En forsker, en nyuddannet idrætskandidat og en sundhedskonsulent vil fortælle om projektet og erfaringerne.

Efter foredraget er der mulighed for networking og fællesspisning i kantinen for egen regning.

Om oplægsholderene

Henriette Folkmann Hansen, ph.d.-studerende på Institut for Idræt og Ernæring.  
Henriette undersøger muligheder og begrænsninger  for voksne med kroniske sygdommes for at ændre livsstil ved at deltage i henholdsvis et ”Motion på recept” program eller en intervention med ”Holdspil på recept” på Forebyggelsescenter Nørrebro. Henriette vil fortælle om forskningsprojektet.

Rikke Fyllgraf Andersen, kandidat i humanistisk-samfundsvidenskabelig idrætsvidenskab.
Rikke vil gengive pointer fra hendes speciale omkring trænerteamets oplevelse med at ændre træningspraksis.

Rene Andersen, sundhedskonsulent og tovholder fra Forebyggelsescenter Nørrebro.
Rene vil fortælle om sine erfaringer med at være tovholder for et samarbejde mellem en forskningsinstitution, forvaltningen og medarbejdere, samt fortælle om forebyggelsescenterets erfaringer med Holdspil på recept.

Læs om forskningsprojektet her: http://www.holdspil.ku.dk/nyheder/2015/boldspil-afloeser-fitnessmaskiner-paa-noerrebro/

Pris
Det koster 20 kr. at deltage.

Tilmeld
Du tilmelder dig ved at benytte tilmeldingsknappen herunder. Det kræver login. Hjælp til login.

Arrangører
Ida Laurent Nielsen og Mie Maar Andersen, bestyrelsesmedlemmer.

Kontaktperson
Anne Lykke Poulsen, apoulsen@nexs.ku.dk

Praktiske oplysninger

Tid: d. 28. september 2016 - kl. 17:00 til 19:00
Sted: Karnapsalen, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Alle 53, 2200 Kbh. N

Hent kalenderfil