Medlemspræsentation

Fakta

Alumne
Rie Dybboe

Uddannelse
Cand. Scient. i biologi med tilvalg i idræt

Kandidatår
2014

Arbejdssted
Institut for Idræt og Ernæring, Københavns Universitet - sektionen for Molekylær Fysiologi

Nuværende stilling
Ph.d.-studerende

Læs mere om Rie Dybboe på hendes kubulusprofil

 

Spørgsmål og svar

Hvad fik dig til at læse idræt?
I løbet af biologistudiet på KU voksede mit behov for at lave noget, hvor det er muligt at integrere fysisk aktivitet i hverdagen. Efter at have observeret de friske idrætsstuderende på græsarealerne, virkede det naturligt for mig at søge ind på Idræt.

Hvad var din bedste oplevelse på idrætsstudiet?
Et stærkt fællesskab som jeg særligt oplevede i de praktiske fag. Derudover også selv at mærke hvordan min gamle krop kunne lære en masse nye tricks.

Hvad bruger du din idrætsuddannelse til i dag?
Arbejder med forskning i regulering af stofskiftet i forbindelse med fysisk aktivitet og sygdom.

Hvad var din sjoveste oplevelse på idrætsstudiet?
Grine af adskillige fails – både egne og andres -når nyt skulle afprøves (særligt til redskabsgymnastik).

Hvilket arrangement i idræt alumneforeningen kunne få dig til at deltage? Brug af non-farmakologiske tiltag i sundhedsfremme og sygdomsbehandling. Gerne belyst ved både et overordnet billede af hvordan sygdomsbehandling er organiseret i samfundet samt faktiske tiltag og resultater (kan være indenfor mange områder).

Del med dine vennner: