Medlemsprofil

 

Fakta

Alumne
Elsebeth Sandager

Uddannelse

Cand.scient med Idræt - Human Fysiologi (hovedfag) og Engelsk (bifag).

Kandidatår
1990 (DHL/IFI 1983-85)

Arbejdssted/nuværende stilling
Sales Manager, Astellas, Lægemiddelfremstilling

Læs mere om Elsebeth Sandager
Link til kubulusprofil

Spørgsmål og svar

Hvad fik dig til at læse idræt?
Jeg har altid dyrket meget sport, og har også befundet mig godt i rollen som træner.  At det blev human fysiologi som hovedfag, var ikke planlagt fra starten, men jeg blev grebet af alle dele af idrætsstudiet og supplerede derfor min sproglige studentereksamen med de fag, der skulle til, for at komme ind på det naturvidenskabelige hovedfag.

Hvad var din bedste oplevelse på idrætsstudiet?
De bedste oplevelser er talrige. Jeg vil fremhæve det hold, jeg gik på, da jeg læste bifag. Vi havde et fantastisk sammenhold og fantastiske lærere. – Jeg var også heldig at skrive speciale i et utrolig godt samarbejde, - en virkelig god og lærerig proces. – Af enkeltstående oplevelser har skiturene til Idre Fjeld en særlig plads i min hukommelse.

Hvad bruger du din idrætsuddannelse til i dag?
Jeg har brugt min uddannelse til at være gymnasielærer og som ansat i sundhedsstyrelsen indenfor forebyggelse af muskel-skelet-sygdomme. I mit nuværende erhverv, som leder i den pharmaceutiske industri, bruger jeg ligeledes meget af det, jeg lærte på idrætsstudiet. Uddannelsen gav mig masser af metoder, struktur og inspiration, som jeg anvender i mit arbejde.

Hvad var din sjoveste oplevelse på idrætsstudiet?
Den humor vi havde på mit hold og med vores lærere, og mange af de oplevelser, vi havde sammen, kan stadig få mig til at grine, når jeg tænker tilbage på det. Vi havde bl.a. en gæste-studerende fra afrika, som aldrig før havde set en svømme-hal. Jeg glemmer aldrig, da han skulle i vandet for første gang, - eller da vi senere var i skøjtehallen. Han oplevede virkelig mange anderledes ting i Danmark, og det var både en god og sjov oplevelse for os, at have ham på vores hold. - Til de sjove oplevelser hører også de årlige revyer. Det var indforstået humor, og rigtig sjovt.

Hvilket arrangement i idræt alumneforeningen kunne få dig til at deltage?
På sidste bestyrelsesmøde talte vi om at lave et arrangement, hvor specialestuderende kunne præsentere igangværende specialer i form af poster sessions. Det kunne være et interessant arrangement. - Generelt er jeg interesseret i oplæg om forskning og ny viden om fysisk aktivitet.