Medlemsprofil

 

Fakta

Alumne
Eva Wulff Helge

Uddannelse

Cand. Scient. Idræt og biologi, ph.d. i humanfysiologi (DHL bifag 1980-82)

Kandidatår
1986

Arbejdssted
Københavns Universitet, Institut for Idræt og Ernæring

Nuværende stilling
Studielektor

Læs mere om Eva Wulff Helge
Link til kubulusprofil

Spørgsmål og svar

Hvad fik dig til at læse idræt?

Allerede mens jeg som helt ung dyrkede min eliteidræt - idrætsgymnastik - var kroppen, dens opbygning, de fysiologiske mekanismer og træningseffekter noget, der optog mig meget. Derudover var der i min forening flere af mine lidt ældre træningskammerater, der havde idræt som fag, og jeg syntes, at det lød spændende og samtidig tillokkende at kunne fordybe sig i sin fritidsinteresse og måske gøre det til sin levevej.

Hvad var din bedste oplevelse på idrætsstudiet?
Jeg synes, at det er rigtig svært at skulle udpege én enkelt oplevelse – hele studieforløbet var snarere én samlet stor og uforglemmelig oplevelse! En oplevelse af socialt og fagligt fællesskab med andre, der også var skøre med at dyrke idræt, og som havde en interesse i at forstå og udforske teorien bag. Jeg husker især læsegruppeaftener, hvor menuen næsten hver gang stod på grøn salat med ris - og så det obligatoriske ugekursus i langrends- og alpinski. I lighed med mange andre havde jeg aldrig løbet på ski før, og de natur- og bevægelsesoplevelser jeg fik dér har præget mig lige siden.

Hvad bruger du din idrætsuddannelse til i dag?
Lige siden jeg blev kandidat har jeg i større eller mindre grad været ansat på først Danmarks Højskole for Legemsøvelser (DHL), så siden 1997 på Institut for Idræt og nu på Institut for Idræt og Ernæring (NEXS). Jeg startede med en ren underviserstilling, da DHL ikke havde forskningsret og –pligt, og underviste på både idrætsuddannelsen og på efter- og videreuddannelseskurser for folkeskole- og gymnasielærere. På kurserne var det især interessant og fagligt udviklende at skulle relatere sin undervisning så konkret mod anvendelse og samfundsrelevans, hvilket i dag også er meget motiverende for min undervisning på vores masteruddannelse i Idræt og Velfærd.

Siden tog jeg en ph.d. i humanfysiologi, og parallelt med min undervisning forsker jeg nu i knogleadaptation til træning. For øjeblikket er vi i gang med et interventionsstudie, Knogletræning for Kvinder, hvor vi undersøger, hvordan gymnastikaktiviteter efter devisen ”Hårdt og Kort” påvirker knogleomsætningen og knoglernes styrke. Derudover har jeg i seks år været studieleder for bacheloruddannelsen i idræt.

Hvad var din sjoveste oplevelse på idrætsstudiet?
Igen er det svært at udpege én enkelt oplevelse, men de årlige julerevyer, som var et fast indslag ved den fælles julefest for ansatte og studerende, var ofte hylende morsomme.

Hvilket arrangement i idræt alumneforeningen kunne få dig til at deltage?
Alle arrangementer, der kobler praksis og teori, finder jeg rigtig spændende og relevante. Integrationen af HVORDAN og HVORFOR er efter min mening helt afgørende for at udvikle både idrætten og idrætsuddannelsen – og vores forståelse for begge dele.