Alumne
Kurt Trangbæk

Uddannelse
Cand. Scient i idræt/geografi-geologi fra KU

Kandidatår
1970

Sidste arbejdssted
Gik på pension oktober 2012 efter knap 22 år som rektor ved Roskilde Gymnasium.

Læs mere om Kurt Trangbæk
Link til kubulusprofil

Spørgsmål og svar

Hvad fik dig til at læse idræt?
Mit liv har fra tidlig barndom været fyldt med sport, og det lå således lige for at vælge et studium, hvor jeg kunne forene mine fritidsinteresser med et jobmæssigt perspektiv. Som landsholdsgymnast havde jeg i redskabsgymnastikken en særlig kompetence og blev i slutningen af studiet ansat som hjælpelærer på DHL, for efter kandidatgraden at være timelærer frem til 1981. Sideløbende var jeg adjunkt/lektor på først Vestre Borgerdydskole og siden Sankt Annæ Gymnasium. I 1980 blev jeg fagkonsulent i idræt i Undervisningsministeriets gymnasieafdeling frem til jeg blev rektor i 1991. I idrætten har jeg haft mange poster, som har været afledt af en kombinationen af min sportslige og idrætsfaglige baggrund. Blandt andet har jeg over to perioder og i sammenlagt 10 år været medlem af Team Danmarks bestyrelse.

Hvad var din bedste oplevelse på idrætsstudiet?
Selv om mit idrætsstudium begyndte i 1967 har jeg en meget klar erindring om, hvordan det var. Dengang havde stort set alle idrætsstuderende to fag. (Set fra blandt andet et rektorperspektiv, synes jeg, det er et problem, at det ikke længere er sådan.) I modsætning til de fleste havde jeg valgt ikke at starte studiet med idræt. Jeg var meget glad for mit geografi-geologistudium, men idrætsstudiet blev alligevel et højdepunkt selv om det fleste af mine holdkammerater var ca. tre år yngre, fordi de kom direkte fra gymnasiet. Det faglige optog mig i den grad, og, hvad der især gjorde idrætsstudiet til noget særligt, var de mange praktiske timer og det fællesskab, der opstod heraf.

Hvilket arrangement i Idræt Alumneforening kunne få dig til at deltage? Jeg synes, at det er fint, at det fællesskab, som mange har oplevet føres videre med Alumneforeningen, og jeg ser frem til især at deltage især i gode forelæsninger om væsentlige idrætsfaglige emner.