Om netværket

IKK Alumne arrangerer virksomhedsbesøg, kulturelle arrangementer, debatter mv. Netværkets mål er at skabe et forum for faglige og sociale netværk mellem studerende fra instituttet, og at give mulighed for at lære forskellige erhverv og jobmuligheder at kende. IKK Alumne bidrager også til udviklingen af IKKs uddannelser.

Netværket blev stiftet den 10. marts 2011.

Arrangementer
IKK Alumne har blandt andet afholdt:

       • Fyraftensmøder om aktuelle aktiviteter på IKK, film, radio
       • Virksomhedsbesøg på Statens Museum for Kunst, Skuespilhuset, Danmark Radio og Københavns Hovedbibliotek
       • Netværksmiddag om kulturformidling
       • Specialeindsigt om aktuelle specialer fra IKKs studerende


Du er velkommen til at kontakte netværket, hvis du har forslag til arrangementer, eller hvis du gerne vil vise din arbejdsplads frem for netværkets medlemmer.

Samarbejde med instituttet
IKK Alumne samarbejder med IKK og er høringspartner ved revideringen af IKKs uddannelser.

Hvis du har forslag til samarbejdet mellem IKK Alumne og IKK, eller hvis du har input til hvordan IKK Alumne skal præge IKKs uddannelser, er du velkommen til at kontakte styregruppen.

Styregruppen

 • Peter Vinum
 • Mette Marie Toftdahl
 • Niclas Nørby Hundahl
 • Sekretær og koordinator Marie Brogaard

 

Er du interesseret i at være med til at arrangere alumnearrangementer? Og har du lyst til at tage del i styregruppen? Så sende en mail til ikkalumne@gmail.com.