18. november 2010 - Netværksmiddag 2010 

Sociologisk netværksmiddag 18-11-2010

Middag med netværk, sociologisk karrieresnak og asiatiske lækkerier.

En torsdag aften i november mødtes 20 færdiguddannede og kommende sociologiske kandidater på instituttets første sal til en aften med netværk, karrieresnakke og lækker asiatisk inspireret mad på menuen.

Sociologisk Alumneforening havde inviteret til netværksmiddag for at give kandidatstuderende og færdiguddannede sociologer mulighed for at mødes til snak om karriere, kompetencer og muligheder på arbejdsmarkedet for sociologer. Der var stor interesse for middagen, og pladserne blev hurtigt fyldt op efter først-til-mølle-princippet.

Forud for middagen havde deltagerne udfyldt et spørgeskema om deres motivation for at deltage og forventninger til middagen. Her stod det klart, at de studerende især gerne ville have inspiration til karrierevalg og konkrete fortællinger og erfaringer – ikke mindst med selve jobsøgningen. Mange færdiguddannede håbede omvendt, at deres erfaringer kunne være til hjælp for de studerende, men havde derudover også meldt sig med at socialt sigte, for at møde andre sociologer og bevare en tilknytning til universitetet.

Svarene på spørgeskemaet havde alumneforeningens bestyrelse omsat til spilleplader, som ved middagens start blev uddelt til deltagerne. Så skulle der spilles ”sociolog-bingo”: På hver spilleplade fandtes en række udsagn, som hver passede til én af de tilstedeværende deltagere. Ved at snakke med så mange som muligt skulle deltagerne forsøge at finde frem til, hvem af de andre deltagere der stod bag hvilke udsagn, og derved få ”pladen fuld”. Efter en halv times tid blev der råbt bingo, og den mest ivrige small-talker blev belønnet med en præmie for sine anstrengelser.

Herefter blev deltagerne kaldt til bords: Kandidatstuderende ved de mønstrede servietter og færdiguddannede ved de hvide. Samtidig var der indlagt rotation i bordplanen, således at alle de færdiguddannede efter hver anden af de i alt seks retter rykkede to pladser og derved havnede ved siden af og over for nogle nye studerende. Menuen var ikke for de fingermad-forskrækkede: Den bestod af en klar asiatisk suppe med pil-selv-rejer, vietnamesiske forårsruller (der dog var rullet på forhånd af kokkene selv), Tun Zazimi, Los Goi (koreansk rulle med kål og oksekød – her måtte fingrene igen i sving), og marineret and med ris og nødder. Desserten bestod af frugt og chokolade i mundrette bidder, og der var både vin og kinesisk øl til det hele.

Snakken gik lystigt, og der blev spurgt og fortalt om de færdiguddannedes erfaringer inden for både forsknings-, konsulent- og undervisningsverdenen. Også de kandidatstuderende bød ind med karriereovervejelser og speciale-kvaler, som blev mødt med beroligende forsikringer og gode råd fra de færdiguddannede – såsom at studiejob og praktikpladser er værd at bruge tid på, og at det ikke har den store betydning, om man lige vælger det ene eller det andet fag, med mindre man har meget specifikke ønsker til sin fremtidige karriere. Det havde de færreste endnu. Særligt underholdende blev det, da en ældre deltager lidt forsinket sluttede sig til selskabet med levende historier om sine hidtil 9 år som underviser ved politiet, hvor han som gammel besætter og sociologistuderende med ildhu forsøgte at lære fra sig om begreber som stigma og kulturel og social kapital.

Alt i alt bød aftenen på inspiration til mange forskellige sociologiske karriereveje. De fleste kandidater havde dog det til fælles, at der stadig var tale om relativt nytrådte skridt ud på det pulserende arbejdsmarked. Det havde den fordel, at livet som studerende og de mange overvejelser, der følger med valg af fag og specialeskrivning, stadig stod i frisk erindring. Det var således en vellykket middag, hvor der blev knyttet nye bånd både mellem studerende og færdiguddannede og færdiguddannede imellem.

Anne Mette Møller, medlem af Sociologisk Alumneforenings bestyrelse

Klik her for at komme tilbage til oversigten over alle netværksmiddagene.

Praktiske oplysninger

Tid: d. 18. november 2010 - kl. 18:00 til 21:00
Sted:

Hent kalenderfil