19. januar 2015 - Årsmøde 2015 - mandag d. 19. januar 2015 kl. 19.30 

Så er det endnu engang tid til årsmøde i Tysk Alumneforening.

 

Indkaldelse til

generalforsamling i Tysk Alumneforening

og fornyelse af medlemsskab

Mandag d. 19. januar 2015 kl. 19.30

BEMÆRK NYT LOKALE

lokale 24.2.62 på KUA


 

Kære medlem af Tysk Alumneforening

2014 blev et godt år for foreningen. Vi gennemførte vi en række arrangementer med pænt fremmøde og god netværksdannelse. Ikke mindst blev vores nye tradition Årsfesten en stor succes, ligesom karriereaften blev et tilløbsstykke, men også temaaften om ”De brølende 20ere” og biograftur fik stor opbakning. 2015 tegner også lovende. Vi er fortsat i planlægningsfasen, men allerede nu kan vi love en gentagelse af årsfesten i efteråret, karriereaften – og flere arrangementer er på tegnebrættet.

Den 19. januar holder foreningen generalforsamling, hvor vi gerne vil fortælle om bestyrelsens arbejde, økonomi og fremadrettede planer. Efter selve mødet vil der være et glas, lidt snacks og samvær. Desuden er der valg til bestyrelsen, så interesserede i en bestyrelsespost må endelig møde op.

Det er også nu, du skal forny dit medlemskab af foreningen. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet forbliver 150 kr. om året for almindelige medlemmer og 100 kr. for studerende. Beløbet skal indbetales senest d. 15. februar 2015 på foreningens konto 5328 0507003 i Arbejdernes Landsbank. Det er også muligt at betale kontant på dagen.


 

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens årsberetning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af evt. indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen
7. Valg af revisor
8. Eventuelt


 


 

Praktiske oplysninger

Tid: d. 19. januar 2015 - kl. 19:30 til 21:00
Sted: KUA, lokale 24.2.62

Hent kalenderfil